พระราม3 ทรานสฟอร์เมอร์
หม้อแปลงไฟฟ้า 12 - 24 - 48 - 100 - 110 - 120 - 200 - 220 - 380 - 440 - 600โวลต์ จากผู้ผลิต ของใหม่พร้อมจำหน่าย


  My Reference

  • Transformer.Rama3.net เป็นเว็บไซด์ที่จดทะเบียนชื่อเว็บไซด์ถูกต้องพร้อมจดทะเบียนการค้า
  • เราเป็นตัวแทนและผู้ผลิต เพื่อเพิ่มตัวเลือกสินค้าให้ลูกค้า้ได้สินค้าที่มีคุณภาพเหมาะกับงานและราคาพิเศษ
  • ประสบการณ์ด้านหม้อแปลงมากกว่า 36ปี เรามีลูกค้าในกลุ่ม อุตสาหกรรม การขนส่ง งานวิจัย และอื่นๆ
  • หม้อแปลงทุกตัวทำด้วยความใส่ใจและทดสอบก่อนทุกตัวใช้ไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ทันที (ในวันที่รับของและสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม)
  • รับประกันสูงสุด 1-3 ปี โดยการรับประกันขึ้นกับชนิดสินค้าและเงื่อนไขทางร้าน