http://Transformer.rama3.Net
หม้อแปลง 24 - 48 - 100 - 110 - 200 - 220 - 380 - 440 โวลต์ จากผู้ผลิต ของใหม่พร้อมจำหน่าย


 

 

     หม้อแปลงคืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้หลักการเหนี่ยวนำของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวหม้อแปลงภายในมีส่วนประกอบหลัก คือ ส่วนที่เป็น แกนเหล็กและส่วนที่เป็นขดลวด

     ข้อสังเกตุกรณีหม้อแปลงสองตัวมีSpec.วัตต์เท่ากัน ข้อสังเกตเบื้องต้นง่ายๆหม้อแปลงที่มีวัตต์แท้มากกว่า คือน้ำหนักหม้อแปลงเปล่า ไม่รวมกล่องจะมีน้ำหนักมากกว่า กล่าวคือมีปริมาณลวดทองแดงหรือแผ่นเหล็กที่มากกว่า หรืออาจจะทดสอบด้วยวิธีวัดกระแส หรือ การคำนวณ

     หากนำหม้อแปลงไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่วัตต์สูงกว่า วัตต์ที่หม้อแปลงผลิตได้จะทำให้แรงดันไฟตก* ส่งผลให้หม้อแปลงร้อนกว่าปกติ และอาจจะไหม้ได้ ส่งผลให้อายุการใช้งานลดลงและอาจเป็นอันตรายกับเครื่องใช้ไฟฟ้า *

*ต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านอื่นๆด้วยเช่น ขนาดของสาย อุณหภูมิ