พระราม3 ทรานสฟอร์เมอร์
หม้อแปลงไฟฟ้า 12 - 24 - 48 - 100 - 110 - 120 - 200 - 220 - 380 - 440 - 600โวลต์ จากผู้ผลิต ของใหม่พร้อมจำหน่าย


 

สมการการคำนวณไฟฟ้าพื้นฐาน 1เฟส

Watt power input = output

P1 = P2

I1*E1 = I2*E2

E1/E2 = I2/I1

P = Watt

I = Amp.

E = Volt.

N = Turns

*คำนวณกำลัังไฟ(Kw)แบบละเอียด x ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์/1000 สำหรับ 3เฟส x1.732 x ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์/1000

สิ่งที่ต้องคำนึงของการต่อขนานหม้อแปลง1เฟส

1.ลักษณะเชิงขั่วเหมือนกัน

2.เฟสเดียวกัน

3.พิกัดแรงดันเท่ากัน

Transformer banking คือการนำหม้อแปลง1เฟส3ตัวมาทำ3เฟส มีการต่อ4แบบ

 

 

สูตรการคำนวณค่าไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้า ( หน่วย ) = กำลังไฟฟ้า ( กิโลวัตต์ ) X เวลา ( ชั่วโมง )
1 กิโลวัตต์ = 1000 วัตต์